Verkkosivujen ostaminen

9-osainen blogisarja verkkosivujen ostamista suunnitteleville

Lue koko blogisarja yhdestä oppaasta: Lataa verkkosivuston ostajan opas

Alkusanat

Tämän blogisarjan tarkoituksena on auttaa yrityksiä, jotka ovat uudistamassa verkkopalveluaan. Blogisarjassa käydään läpi verkkosivuprojektin tärkeimpiä osa-alueita, aina tarjouspyynnön laatimisesta sivuston tekniseen toteutukseen ja jatkokehitykseen.

Kenelle blogisarja on suunnattu?

Blogisarja käsittelee asiakkaalle räätälöityjä verkkopalveluita - webbiprojekteja. Blogisarja on kirjoitettu yrityspäättäjille, jotka näkevät verkkopalvelun oleellisena osana liiketoimintaa, ja haluavat saada yleiskäsityksen siitä, mitä osa-alueita keskikokoinen, kaupallinen verkkosivuprojekti yleensä sisältää.

Sarjan tarkoituksena on auttaa ostajaa (yritys tai muu organisaatio) ymmärtämään verkkosivuprojektia paremmin, ja sitä kautta lisätä projektin onnistumisen edellytyksiä. Periaatteita voi suurilta osin soveltaa keskikokoisiin kaupallisiin sivustoihin ja verkkopalveluihin, mutta kaikista pienimpiin verkkosivuprojekteihin (alle 3000€) periaatteet ovat liian työläitä.

Onko verkkosivu sama asia kuin verkkopalvelu? 

Puhuessaan verkkosivuista käsitteenä, eri henkilöt tarkoittavat usein täysin eri asioita. Rajusti yksinkertaistaen voidaan sanoa, että verkkosivulla tarkoitetaan yleensä sivustoa, jolla käyttäjälle näytetään kuvia ja tekstiä ilman, että taustalla tapahtuu monimutkaista laskentaa. Verkkopalvelu on taas applikaatio, joka tekee muutakin kuin näyttää käyttäjälle visuaalisia elementtejä. Verkkosivun tavoite on yleensä puhtaasti viestinnällinen, kun taas verkkopalvelussa käyttäjä monesti "hoitaa asioitaan". Rajanveto on verkkosivun ja verkkopalvelun välille on kuitenkin monesti hankalaa.

Esimerkiksi www.meom.fi  on verkkosivu ja www.op.fi verkkopalvelu.

Yksi asia on kuitenkin varma: sivusi loppukäyttäjä ei ole kiinnostunut siitä, mitä sanaa sinä webbinäkyvyydestäsi käytät – vierailijat kutsuvat Yhdysvaltojen hallituksen yli 100 miljoonaa maksanutta sairausvakuutuspalvelua, healthcare.govia, mielellään “kotisivuiksi”. Tässä blogisarjassa termeillä verkkosivu ja verkkopalvelu tarkoitetaan samaa asiaa.

Seuraavien yhdeksän blogijulkaisun avulla pystyt toivottavasti välttämään verkkosivuprojektin yleisimmät sudenkuopat. Valmiina?

Blogisarjan muut osat:

Alkusanat

Osa 1: Tarjouspyynnön tekeminen verkkosivuista & toimijoiden valinta.

Osa 2: Tarjousten vertailu

Osa 3: Konseptisuunnittelu & Käyttöliittymäsuunnittelu

Osa 4: Verkkosivujen sisällöntuotanto

Osa 5: Tekninen kehitys & Testaaminen

Osa 6:  Verkkosivujen julkaisu

Osa 7: Palautteen kerääminen ja verkkosivujen jatkuva kehittäminen

Osa 8: Verkkosivujen tietoturva

Osa 9: Kävijöiden hankkiminen ja digitaalinen markkinointi

 

Lataa verkkosivuston ostajan opas

Lue seuraavaksi