Verkkosivujen ostaminen osa 5

Verkkosivujen tekninen kehitys & testaaminen

Lue koko blogisarja yhdestä oppaasta: Lataa verkkosivuston ostajan opas

Artikkelisarjan aiemmissa osissa on käsitelty vaiheita verkkosivuhankinnan kilpailuttamisesta käyttöliittymäsuunnitteluun ja sisällöntuotantoon. Tässä osassa tarkastellaan lyhyesti verkkosivun teknisen kehittämisen vaihetta.

Juna on kääntynyt. Tässä vaiheessa suurin osa asiakkaan kanssa tehtävästä suunnittelutyöstä on jo takanapäin. Jos verkkosivuprojektin ensimmäiset vaiheet on ostettu suunnittelutoimistolta tai mainostoimistolta, teknisen kehittämisen vastuun ottaa yleensä toinen toimija, esimerkiksi digitoimisto. Jos taas projekti on ostettu yritykseltä, joka hoitaa verkkosivuprojektin alusta loppuun, jatketaan projektia niin kuin alkuperäisessä suunnitelmassa on sovittu.

Teknisen kehityksen aikana asiakkaan rooli vie projektin laajuudesta ja toimittajan prosessista riippuen yleensä vähemmän aikaa kuin aiemmat vaiheet. Pienemmissä projekteissa tekninen kehitys voi edetä suunnitelman mukaisesti ilman ensimmäistäkään kontaktia asiakkaaseen, mutta laajemmissa projekteissa pallo tulee teknisten rajoitteiden myötä aina välillä takaisin asiakkaalle ja muille sidosryhmille. Suosittelenkin vähintään muutaman tarkastuspisteen sopimista projektisuunnitelmaan projektin koosta riippumatta.

Osallista loppukäyttäjiä

Laajoissa projekteissa asiakkaan kannattaa ehdottomasti varmistaa, että teknisen kehityksen aikana, tehdään se sitten käyttäen Scrumia tai muuta projektinhallintatapaa, osallistetaan loppukäyttäjiä. Liian usein palautetta verkkosivuista antaa vain maksava asiakas (customer), ja loppukäyttäjän tarpeet (end user) jäävät pimentoon. Loppukäyttäjien merkityksen aliarvioimisen seurauksista on useita surullisia esimerkkejä; mm. Yhdysvaltojen sairausvakuutuspalvelu healthcare.gov, jota kehitettiin loppukäyttäjiltä pimennossa 22 kuukautta, jouduttiin melkeinpä kuoppaamaan kokonaan, kun se mureni käyttäjien edessä heti julkaisupäivänä.

Paras tapa, jolla asiakas voi vaikuttaa teknisen kehityksen onnistumiseen, on tehdä kilpailutusvaiheen taustatyö ja toimittajasopimus kunnolla. Alla on listattu muutamia keinoja, joilla voidaan lisätä teknisen toteutuksen onnistumisen edellytyksiä.

Miten varmistan, että tekninen kehittäminen on laadukasta?

  • Varmista, että sivuston testaaminen yleisimmillä laitteilla ja selaimilla kuuluu sopimukseen
  • Varmista, että sopimuksessa on sovittu bugien korjaamisesta
  • Varmista, että sivusto toteutetaan teknisesti hakukoneystävälliseksi
  • Huolehdi, että toimittajalla on käytössään projektityökalu, jonka kautta voit seurata verkkosivujen kehitystä
  • Jos kyseessä on laaja toteutus, kannattaa projekti tehdä käyttäen ketteriä menetelmiä

Blogisarjan seuraavassa osassa tarkastellaan verkkosivujen julkaisua ja palautteen keräämistä verkkosivuista.

Blogisarjan muut osat:

Alkusanat

Osa 1: Tarjouspyynnön tekeminen verkkosivuista & toimijoiden valinta.

Osa 2: Tarjousten vertailu

Osa 3: Konseptisuunnittelu & Käyttöliittymäsuunnittelu

Osa 4: Verkkosivujen sisällöntuotanto

Osa 5: Tekninen kehitys & Testaaminen

Osa 6:  Verkkosivujen julkaisu

Osa 7: Palautteen kerääminen ja verkkosivujen jatkuva kehittäminen

Osa 8: Verkkosivujen tietoturva

Osa 9: Kävijöiden hankkiminen ja digitaalinen markkinointi

 

Lataa verkkosivuston ostajan opas

Lue seuraavaksi